Foto: Privat

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Del 5: Fort 73 Hammarudda

Hammarudda var ett av de viktigaste forten på Åland, och var till ytan det allra största. Uppgiften var att dels säkra infarten till Mariehamn och farleden norrut, dels skydda den öppna kusten mot möjliga landstigningsförsök. Den officiella beteckningen var Linnake 73 (Lke 73) inom Skärgårdshavets kustbrigad. Fortcheferna växlade, men några som nämns var löjtnanterna Lertola, Brenner och Hermansson.

Hittat fel i texten? Skriv till oss

Missa inte vår artikelserie – Ålands bortglömda kustfort

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om Ålands bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945.

Ålands bortglömda kustfort - Del 2: Fort 76 Kökar

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om de i dag bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945

Ålands bortglömda kustfort - del 4: Fort 74 Nyhamn

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om de i dag bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945. I dag: Nyhamn.

Del 5: Fort 73 Hammarudda

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland 1941-1945.

Del 6: Fort 72 Tellholm

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om de i dag bortklämda kustfort som alla sprängdes 1945.

Del 7: Fort 71 Signilskär (Enskär)

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland 1941-1945.

Del 8: Fort Töllingarna

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland mellan 1941-1945.

Del 9: Lätta kustbatterier

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland 1941-1945.

Ålands kustfort del 10: Demilitarisering 1945

Kenneth Gustavsson avslutar serien om Ålands kustfort med en redogörelse för den efterföljande demilitariseringen.