12 arkeologstudenter från främst Helsingfors universitet deltog i utgrävningarna i Bartsgårda.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Arkeologistudenter hittade silverskatt

De senaste veckorna har arkeologistuderande från Helsingfors universitet befunnit sig på en fältkurs i Bartsgårda. Under årets utgrävningar har man hittat en stor mängd arabiska silvermynt daterade till 900-talet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss