Foto:

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Gestaltar det på gränsen oförnimbara

Fotografen Marcus Boman och målande konstnären Olof Kangas möts i en gemensam utställning om det man bara kan förnimma bortom förnuftets rationalitet.
 – Det handlar om en tematik vi båda sysslat med hela livet, säger Marcus Boman.
Hittat fel i texten? Skriv till oss