Töllingarna 2.5.1944. En av få bilder från uppbyggnadsskedet: hamnområdet med en arbetarbarack till vänster och en AV förbindelsebåt vid huvudbryggan till höger. Bilden tagen från ingången till tunneln.
Foto: SA-kuva

Bild

Del 8: Fort Töllingarna

Töllingarna var 1944 tänkt att bli Finlands nyaste kustfort, med uppgift att helt behärska farlederna in till den viktiga Storbyredden. I verkligheten var dock anläggningen inte ens halvfärdig när arbetena avbröts i samband med vapenstilleståndet i september. Det blivande fortet fick därför aldrig någon formell beteckning, men som lokalt arbetsområde låg det under Skärgårdshavets kustbrigad.

Hittat fel i texten? Skriv till oss

Missa inte vår artikelserie – Ålands bortglömda kustfort

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om Ålands bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945.

Ålands bortglömda kustfort - Del 2: Fort 76 Kökar

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om de i dag bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945

Ålands bortglömda kustfort - del 3: Fort 75 Herrö

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om de i dag bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945. Del 3: Fort 75 Herrö

Ålands bortglömda kustfort - del 4: Fort 74 Nyhamn

I en serie på tio avsnitt berättar docent Kenneth Gustavsson om de i dag bortglömda kustfort som alla sprängdes 1945. I dag: Nyhamn.

Del 5: Fort 73 Hammarudda

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland 1941-1945.

Fort 72 Tellholm

Kustforten på Åland

Del 7: Fort 71 Signilskär (Enskär)

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland 1941-1945.

Del 9: Lätta kustbatterier

Docent Kenneth Gustavsson skriver om befästningarna på Åland 1941-1945.

Ålands kustfort del 10: Demilitarisering 1945

Kenneth Gustavsson avslutar serien om Ålands kustfort med en redogörelse för den efterföljande demilitariseringen.