Förbundsstyrelsen har skickat bokslutet vidare till förbundsstämman för fastställande.
Foto: Robert Jansson

Bild

Köp av tjänster dyrare än beräknat för KST

Bokslutet för Kommunernas socialtjänst är nu klart och resultatet är inom budgetramen. Men de totala kostnaderna för köp av tjänster sticker ut – de landade på närmare 400.000 mer än beräknat.
Hittat fel i texten? Skriv till oss