Knut Lönnroth.
”Det finns egentligen inte någon relevans med att stirra på vad som händer på andra sidan gränsen”, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Det kan vara helt meningslöst”

I ett anförande som liknar ett brandtal redogör landskapsläkare Knut Lönnroth för de problem som den nya testningen av inresande innebär.

– Jag landar definitivt i slutsatsen att det är oproportionerligt. Det är tveksamt om nyttan är större än skadan, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss