Foto:

Bild

Jomala motsätter sig kostnadsfördelning inom SÅHD

Jomala kommunstyrelse anser att kostnadsfördelningen inom Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) inte är rättvis och motsätter sig de föreslagna ändringarna av distriktets grundavtal.