Jomala kommun anhåller hos landskapsregeringen om att förverkliga gång- och cykelvägar från S-market till flygfältet och till Norra Svibyvägens korsning med Kasbergsvägen (de röda sträckorna på kartan).<@Fotograf>Illustration: Jomala kommuns gång- och cykelvägsplan 2024–2034@Normal_indrag:
Jomala kommun anhåller hos landskapsregeringen om att förverkliga gång- och cykelvägar från S-market till flygfältet och till Norra Svibyvägens korsning med Kasbergsvägen (de röda sträckorna på kartan).
Foto: Illustration: Jomala kommuns gång- och cykelvägsplan 2024–2034

Bild

Gc-väg till flygfältet kan börja byggas i år

Jomala kommun vill göra en vägplan för nya gång- och cykelvägar norr om S-market.

– Det kommer troligtvis att ske i olika etapper, säger kommunens tekniska chef Mattias Olander.

Hittat fel i texten? Skriv till oss