Alltför ovanliga namn tillåts inte

Foto:

Bild

Man kan inte använda vilket namn som helst då man ska döpa sitt barn. Det är myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som avgör vilka namn som registreras i befolkningsdatasystemet och därmed godkänns.