Brändö, ejdern, skärgårdstrafik, ålandstrafik, färja, färjfäste
Foto:

Bild

Ersättande fartyg på Brändö-Kumlingelinjen

Ms Vidskär ersätter ms Ejdern på Brändö-Kumlingelinjen nästa vecka.
Hittat fel i texten? Skriv till oss