Digitala skärmar sätts upp vid färjor och bussar

Bussplan
I sommar får bland annat bussplan i Mariehamn digitala informationsskärmar. som visar bussarnas ankomst- och avgångstider
Foto: Jonathan Sundström

Bild

Till nästa sommarsäsong ska flera av Ålands hamnar och busshållplatser förses med digitala informationsskärmar. 

De ska visa aktuella ankomst- och avgångstider och informera om eventuella trafikstörningar.