Patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov säger att vården ska styras utifrån patientens diagnos snarare än ekonomiska aspekter.
Foto: Alice Åkerblom

Bild

”Diagnosen styr vården – inte pengarna”

Klientens bästa ska alltid tas i beaktande – ekonomiska intressen får inte vara styrande. Det är klientombudsman Benjamin Sidorovs raka besked.

– Personer med psykiska diagnoser ska inte vårdas inom äldreomsorgen, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss