Förslaget till delgeneralplan för centrum ska tas upp av stadsutvecklingsnämnden på tisdag.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Centrumplanen tas upp på nytt

Förslaget till delgeneralplan för centrum ska tas upp av stadsutvecklingsnämnden på tisdag.
Förslaget inför mötet är att inte göra några förändringar.
Hittat fel i texten? Skriv till oss