Centrumplan vidare till fullmäktige

Foto:

Bild

Efter en utdragen process gick i går delgeneralplanen för Mariehamns centrum vidare till stadsfullmäktige med minsta möjliga marginal – fem mot fyra – efter en omröstning.