Landskapsregeringen har godkänt en tilläggskostnad på 65.651 euro för den nya bro- och vägförbindelsen i Bomarsund i Sund.
Foto: Robert Jansson

Bild

Brokostnader stiger med drygt 65.000

Ett fel i bygghandlingen gör att extrakostnader har uppstått för den nya bron i Bomarsund.
Hittat fel i texten? Skriv till oss