Södra Lillängen.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bostadstomter i Södra Lillängen ges ut på nytt

Ännu har inte något bygge kommit i gång i stadens nya bostadsområde Södra Lillängen.