Mom holds her son as medical worker takes sample from his nose during coronavirus pandemic testing.
Nordens välfärdscenter noterar att de åländska ungdomarna ställde sig väldigt positiva till att bli specifikt tillfrågade, och hoppades kunna få möjligheten att delta i liknande konsultationer i framtiden.
Foto: Istock

Bild

Åland lyfts som positivt exempel i pandemirapport

En rapport sammanställd av Nordens välfärdscenter finner att barns och ungas intressen åsidosattes under coronapandemin.

Men Åland lyfts fram som ett undantag, där kommunikationen med unga i stället prisas.
Hittat fel i texten? Skriv till oss