Utredningen om äldres roll i ekonomin utgör ett underlag till det äldrepolitiska programmet som landskapsregeringen håller på och tar fram. Från vänster specialsakkunnig Susanne Broman, social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson och professor Edvard Johansson.
Foto: Robert Jansson

Bild

ÅHS-kostnaderna för 65+ väntas öka stort

De äldres disponibla inkomster antas öka i framtiden eftersom sysselsättningen bland äldre troligen ökar och de äldres inkomster blivit högre över tid. Samtidigt väntas också kostnaderna öka i allt snabbare takt då åldersstrukturen ändrar och antalet personer över 85 år väntas öka i snabb takt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss