Doctor or nurse is holding the Covid-19 vaccine and syringe with her blue glove.
”Det måste finnas tydliga riktlinjer om vilka som ska vaccineras, i vilken ordning det ska ske och vilka mängder det handlar om”, säger Micael Strandell, smittskyddsansvarig läkare vid Ålands hälso- och sjukvård.
Foto: Istock

Bild

ÅHS fattar beslut om boosterdoser nästa vecka

Social- och hälsovårdsministeriet vill att alla ska kunna få en fjärde dos vaccin mot covid-19. Detta ska i Finland ske genom privata vårdbolag. Om motsvarande möjlighet införs på Åland är oklart.
ell.
Hittat fel i texten? Skriv till oss