060220 , 06022020 , 20200602 , Vikngaåsen , Vikingaåsens skola , Jomala kommun , flygbild , flygfoto
Om- och tillbyggnaden av Vikingaåsens skola beräknas kosta nästan 4,8 miljoner euro.
Foto: Robert Jansson

Bild

1,6 miljoner euro till Vikingaåsen

Om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola blir mer än 50 procent dyrare än budgeterat i år.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bevilja 1.655.000 euro i tilläggsmedel för projektet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss