Linus Troedsson och Amanda Jansson spelar Janne och Maja i Stormskärs Maja, som är den senaste filmsatsningen som landskapet beviljat stöd för.
Foto:

Bild

Utreder effekterna för samhället efter filmstöd

Vad tjänar Åland på att bevilja stöd till filmbolag som spelar in i landskapet?

Det utreder som bäst Jan-Ole Lönnblad, pensionerad kulturchef vid landskapet.

– Det ser ut som att filmbolagen lämnar mera pengar efter sig än vad de fått lokalt stöd, säger han.

Hittat fel i texten? Skriv till oss