Ny årgång av årsskrift djupdyker i historien

I årsskriften publiceras Börje Borenius dagboksanteckningar från 1940. Bilden till vänster, som är hämtad ur Norges Postmuseums samligar, visar staden Voss i Norge efter ett tyskt bombanfall. Börje Borenius befann sig på platsen vid händelsen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Bild

Den trettioandra årgången av ”Sjöhistorisk årsskrift för Åland” utkom i veckan. Ett flertal skribenter medverkar i boken, som innehåller allt från dagboksanteckningar och personporträtt till djupdykningar i aktuella byggprojekt.