Författare diskuterade  verklighet kontra fiktion

Foto: Daniel Eriksson

Bild

Gränserna mellan verklighet och fiktion får gärna vara lite oskarpa, så att läsaren undrar vad som egentligen är vad. Det var en av åsikterna under lördagens författarsamtal på Alandica.