Kulturdebatt: Vårt behov av obekväma frågeställare

Debattören skriver att Ålands ungdomsförbund, som bland annat satt upp sommarteater på Bentes, historiskt sett haft stor betydelse för amatörteatern.
Foto:

Bild

Kulturarbetaren Jonna Kevin i öppet brev om landskapsregeringens kulturpolitiska program.