Benjamin RostŽn, laboratin arkeologi, Bomarsund, Blykulor
Benjamin Rostén.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Historisk undersökning pågår vid Bomarsund

På Brännklintstornet intill Bomarsunds fästning finns mängder av blymärken som är spår av de kulor som sköts under slaget vid Bomarsund 1854. Med hjälp av arkeologiska verktyg undersöker Benjamin Rostén blykulornas egenskaper och var de kommer ifrån.
Hittat fel i texten? Skriv till oss