Foto:

En dag till Anni Blomqvists minne

Författaren Anni Blomqvist hyllades i söndags med kransnedläggning, högmässa, tal och musik.
De släktingar till Anni Blomqvist som var på plats tror att hon skulle ha tyckt mycket om programmet.

VÅRDÖ Den 7 oktober var det 100 år sedan författaren Anni Blomqvist föddes. Det firades i söndags med ett omfattande minnesprogram, som skapats med en önskan om att Anni Blomqvist själv skulle ha uppskattat det.
Hittat fel i texten? Skriv till oss