”Det är roligt att se de här bilderna igen efter 40 år”, säger Lennart Alexandersson.
Tom Eckerman och Lennart Alexandersson gick igenom runt 200 fotografier som bevarats i Ålands museums arkiv.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Återvänder till 1980-talets Mariehamn i fotoutställning

Fotoutställningen ”Människor och miljöer i Mariehamn runt 1980” är en resa 40 år tillbaka i tiden. I utställningen ingår ett trettiotal gamla fotografier tagna av medlemmar i fotoklubben Obscura.