Bidrar till den åländska besöksnäringen

  • Bild

Satsningen på ett stort internationellt idrottsevenemang i slutet av sommarsäsongen och början av hösten har en positiv betydelse för den åländska turismen. För spelarna, deras tränare, familjemedlemmar samt arrangörernas olika funktionärer har ett stort antal hotellrum bokats upp för närmare en vecka. Utöver detta gynnas transportföretag, restauranger och övriga aktörer inom besöksnäringen på ett positivt sätt.

Ett evenemang av den här kalibern går inte att genomföra utan partners. Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken har av Ålands landskapsregering beviljats evenemangsbidrag, något som kunde säkra ansökan att få arrangera tävlingen. Som evenemangets titelpartner fungerar Ålandsbanken. Redan i ett tidigt skede steg även Ömsen in som huvudpartner. Utöver dessa har ett flertal åländska företag bidragit på olika nivåer för att säkerställa evenemanget. 

Världsevenemang på Åland 

Att kunna erbjuda spelarna på Ladies European Tour möjligheten att tävla internationellt i vår övärld känns oerhört inspirerande och från arrangörshåll är vi övertygade om att vi ska kunna erbjuda unika upplevelser som spelarna bär med sig i många år framöver. Från tävlingen är det även internationell tv-sändning, vilket möjliggör ett digitalt besök i Ålands vackra omgivningar för golfare hela världen över. 

Det vi vill uppnå med tävlingen är att Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken ska uppfattas som ett familjärt evenemang i världsklass som ger mersmak och där alla är betydelsefulla.

Läs mera här om hur du följer tävlingen på plats