Misslyckat försök med stiftelse för Vikingaborg

Vikingaborg, Fšglš ungdomsfšrening, Fšglš UF,

Vill spåna idéer kring Vikingaborgs framtid

I kväll diskuterar kommunstyrelsen lokalerna.