Startar utbildning för lokalvårdare

Utmanande veckor för låg- och mellanstadier

Svårt att hitta lärarvikarier.

Högstadieskolor och gymnasium öppnar

Övriga restriktioner förlängs i två veckor.

ÅHS ger inga intyg för distansundervisning

Skolskjutsar inställda – chaufförer i karantän

Föräldrar kör barnen mot ersättning.

Ny juristutbildning på svenska vid Åbo Akademi

Bristen på svenskspråkiga jurister i Finland är stor.

Lärarföreningen: Ohållbart med närundervisning

Vill ha skola på distans den 10 till 18 januari.

Distansundervisning 
efter lovet diskuteras

Ålands incidens är rekordhög och på måndag ska samarbetsgruppen för coronahantering diskutera vad det innebär för skolorna.

46 personer sökte närvårdarutbildning

Sottunga söker nytt bidrag för skolöppning

Söker tillfälligt stöd på 200.000 euro från landskapet.

Skolor ställer in besök till julkyrkan

Nya grundskolelagen med konfessionslös religionsundervisning skapar osäkerhet.

Allt mer åländskt på GHS-menyn

Godby högstadieskola har byggt upp ett kontaktnät av åländska producenter.

Kändisar och skydd populära teman i bildkonstkurs

Nio studerande vid Ålands lyceum visar sina alster från diplomkursen i bildkonst.

Inget skolhot mot lusse

”Rykten”, säger polisen.

Ny utbildning kan ge fler närvårdare snabbare

Startar i februari 2022.

Skolorna anhåller om 300.000 extra

Stadens bildningsnämnd anhåller om en utökad ram på 300.000 euro för att slippa behöva genomföra inbesparingar under 2022.

En tredjedel av arbetstiden går till pappersarbete

Allt mer av lärarnas tid läggs på administration, rapporter och utvärderingar.

Satsar på elevernas styrkor

Mariehamns skolor gör en satsning på att höja elevernas välmående.

Efterlyser fördjupade studier om demensvård

Demensföreningen vill ha fler undervisningstimmar i ämnet.
Skolgård.

Känsla av ensamhet ökar bland skolelever

Ny Kiva-utvärdering visar att fler upplever ensamhet - ”Vi hoppas att vi får ett normalt läsår”.
Fredrik Karlström, Pafs tekniska direktör Francois Maguis, utbildningsminister Annika Hambrudd, Pafs vice vd Daniela Johansson och projektledaren Anna-Lena Svenblad.

Paf blir bas för ny it-utbildning

Paf och landskapsregeringen lanserar en ny och alternativ it-utbildning på Åland som nästa år kommer att ta emot 50 studeranden. 

Kombinerade distans- och närstudier vid Högskolan

”Vi försöker minimera risken för smittspridning”

Få elever i skärgårdsskolorna

Trenden kan dock vända.

Ålands lärarförening: Lärarna måste få andhämtning

Väntat resultat i undersökning kring hur lärare upplevt arbetet under pandemin, menar Karsten Steiner från Ålands lärarförening.

Utreder alternativ för trångbott musikinstitut

Utbyggnad eller moduler? Nu utreds om Ålands musikinstitut ska få större utrymmen.