050121 , 05012021 , 20210105 , Ålands yrkesgymnasium , gymnasieskola , skola , yrkesskolan

24 utan studieplats – men lediga platser finns kvar

45 procent kom in på förstahandsvalet.
Child doing homework and writing story essay. Elementary or primary school class. Closeup of hands and colorful pencils.

Stor oenighet om nya regler för hemskolning

Arbetsgrupp vill lagstifta om krav på tillstånd för att hemundervisa. Hemundervisarna känner sig överkörda.

Utbildning i byggrenovering för arbetslösa

Vikarierande rektorer vid Jomalas skolor

040422 , 04042022 , 20220404 , Grit:lab techutbildning i PAF , nu var det Grit:lab-introduktion för utagna från olika ställen i världen i första provuttagningen , gritlab , IT utbildning  *** Local Caption *** @Bildtext:72 Grit:lab-studenter togs emot på Pafs huvudkontor.

Grit:lab utökar antalet studieplatser till 70

Stort intresse för nya techutbildningen.

Glädjefylld stämning på yrkesexamen

Möttes av jubel i Alandica.

Bjöd på åländska smaker i Ungern

Burgare på gös och Ålandspannkaka lockade besökare.

Kati har fått sin efterlängtade doktorshatt

Kan titulera sig teknologie doktor.

Många sökande till sjukskötarutbildningen

En toppnotering har nåtts i antalet sökande till Högskolan på Ålands sjukskötarutbildning.

Niclas Hage blir ordinarie skolföreståndare

Här är vårens studenter

24.700 finländska ungdomar tar studenten i vår. Här är alla namn från Ålands lyceum.

Åländska elever på prispallen i Teknatur

Över 500 skolelever sjöng för Åland 100

Alandica fylldes av sjungande skolbarn i går.

Åländska studerande ska få göra praktik på Åland

Ministerium ser över lagändring.

Åländska studerande hindras från praktik på Åland

Utbildningsministern: Helt galet och oacceptabelt

Ålands lyceum i debattfinal

Lyceet vann tävling i penningpolitik

Finlands banks jury utsåg ålänningarna till vinnare.

Ny techutbildning kickar i gång

Techutbildningen Grit:lab lockar folk från hela världen.

Ukrainare lär 
sig svenska 
på Medis

Maria Knutsson är årets autismkämpe

Stor åländsk undersökning om barn och unga med NPF

Stödformerna fungerar inte optimalt i skolan.

Sexism vanligt bland elever på GHS

– Naturligtvis oroväckande, säger rektorn.

Sofi Ekholm fortsätter som rektor vid GHS

Jonah Bogle.

Jonah Bogle forskar i nya former av antisemitism

Doktoranden Jonah Bogle tar sig i sin forskning vid Åbo Akademi an hur nya former av antisemitism tar sig uttryck i Europa.

Platserna utökas på Ålands lyceum

Ålands landskapsregering har beslutat att utöka platserna på Ålands lyceum.