För köttbonden Evert Paulson ser spannmålsskörden ut att bli hälften så stor som förväntat på grund av torkan.

Jordbrukarna beredda på torr sommar

"Vi har väldigt begränsade möjligheter till bevattning."