Ångest och kroppsvärk vanligt bland skolelever

Ny fråga med i enkäten ”Hälsa i skolan”.

THL-samarbete ska visa hur Åland egentligen mår

2.800 ålänningar får enkät.
270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade

Antalet aborter ökar på Åland

THL: Vi är inte helt säkra på varför.

Coronapandemin minskade andra luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner och influensa minskade, men TBE-fall fortsätter öka.

THL har uppdaterat info gällande inresor

THL har uppdaterad information gällande inresor till Finland.