Inget beslut i år om plan för Kastelholm

Fem synpunkter på delgeneralplanen för Kastelholm har lämnats in. Kommunen räknar med "ett ganska stort arbete" innan man kan gå vidare.

Oförändrad skatt i Sund

Delat fullmäktige beslutade om slambassänger

Sunds kommun ska riva våtkompostanläggningen.
Sunds kommunhus.

Sund: Få kommuner kan rädda en annan kommun

Det skriver Sund i ett utlåtande över landskapsregeringens promemoria om kriskommuner.
Andreas Johansson.

Rejält minusresultat i Sunds budget

Nu överväger man att sälja alla hyreshus i kommunens ägo.