Rök i privatbostad misstogs för brand

Finström och Sund samarbetar inom äldreomsorg

Cathrine Nybacka gillar att spela brännboll.@Normal_indrag:<@Fotograf>Daniel Eriksson

Brännbollskvällar på Sportkila

”Fritt fram för alla över 15 år att komma med och spela”

Nya visioner för äldre i Sund

Andreas Johansson får fortsätta som kommundirektör

Chipsen detaljplanerar – men planerar inte att bygga ut

Sund skriver inte nytt avtal med Åda

En bro är vad som ligger högst upp på önskelistan bland Vårdöborna. Det skulle ge många positiva konsekvenser, tror man. Men det finns vissa hinder. Även om sundet mellan Töftö på Vårdö och Prästö i Sund är inte särskilt stort skulle bron behöva bli över 28 meter hög och av rejäl konstruktion. Om inte landskapet lyckas få faret omklassificerat.

Nu utreds fast förbindelse mellan Sund och Vårdö

Oklart vad en bro över Prästösund skulle kosta.
Sund skriver i ett yttrande att det är ”anmärkningsvärt” att det föreslås att en kommun i första hand ska ta ett lån för att lösa ekonomiska problem.<@Fotograf>Robert Jansson

Sund: Fel av LR att uppmana till lån

"Ska ju betalas av någon i framtiden”.
Sunds kommun budgeterar för ett underskott på 421.000 euro nästa år.

Reservister får bidrag för drönare

Ska användas vid eftersök.

Tony Ek fortsätter som ordförande i Sunds byggnadstekniska nämnd

Ek och Nukala-Pengel leder Sund

Avtackades för lång och trogen tjänst

Eleverna i Sund får nya läsplattor

Sunds äldreomsorg får förstärkning

Inte klart vilka föreningar i Sund som får bidrag

Sund satsar på friskvård

Sunds kommun betalar akut takläcka på Klippan

Klippan i Sund är i dåligt skick och måste renoveras, men Sunds uf saknar pengar för att göra de renoveringar som krävs och söker nu mer samarbete med kommunen.

Måste renovera Klippan i Sund – men pengar saknas

SUF vill samarbeta med kommunen kring ungdomslokalen

Invånarna i Sund får sänkt skatt

Ukrainakväll i Sundsförsamlingshem

Sund villsamarbeta inom fritidsverksamhet

Töftöfärjan var tillfälligt ur trafik

Företag vill köpa tomt

Marie-Louise Hellström kan bli årets mamma