Ny stadsplan framtas för Sjökvarteret

Ett köp av Mariepark är åter aktuellt. Dennis Jansson har gett staden två alternativ. @Foto:Daniel Eriksson

Uppskov för Mariepark

Beviljat uppskov för Mariepark

Här kan en ny damm göra Slemmern renare

Sedimenteringsbassäng planeras norr om Tullarns äng
160323 , 16032023 , 20230316 , Områden med behov av reviderad och moderniserad stadsplan , Kvarteren Främmanberg / Kvarnberg

Stadsarkitekten föreslår omfattande planprocess

141 tomter kan beröras inledningsvis.