Demenscentrets placering ännu oklar

Remissinstanser tror på Apalängen

Vill utreda ett bilfritt centrum

Motion inlämnad till stadsstyrelsen.

Hyresavtalet för Böndernas hus sägs upp

Men förhandlingar om nytt hyresavtal inleds

Han ska leda stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige har i kväll utsett en ny stadsstyrelse. Ordförande blir Michele Ferrari (Lib).

Ny bordläggning i ärende om stämning

Michele Ferrari (Lib) har lagt fram en motion om att ta bort kullerstenen från Torggatan och även värma upp den vintertid. Detta för att göra den mer tillgänglighetsanpassad och säkrare.

Politikern: Ta bort kullerstenen från Torggatan

Vill förbättra tillgängligheten – och dessutom värma upp gatan

Staden köper inte området på Styrsö

Priset 4,7 miljoner euro ses som för dyrt.

Vill göra nytt försök att lösa fakturatvist

Stadsstyrelsen går inte vidare med stämningen.
Stadsstyrelsen röstade om att diskutera hur Mariehamns likvida medel kan placeras för att ge bättre avkastning.

Oenighet om 18 miljoner euro

"Ville att stadsstyrelsen skulle ge förvaltningen i uppdrag att se på räntebärande alternativ".

Backar efter ny värdering av markområde på Styrsö

Staden inleder nya förhandlingar med markägarna.