Sottunga väntar med åtgärder

Ministern: Kommunen måste trygga barnens undervisning

Men Sottungapolitikerna är sparsamma med kommentarer.
De tre bobarhetsstudierna som genomförts i Sottunga, Föglö och Kumlinge är klara.

Sottunga får anmärkningar av LR

Bildningsnämnden och utbildningschef prickas för sitt arbete med hemundervisningen.

Nämnderna klara i Sottunga kommun

Fortsätter leda Sottungas organ

Kommunsekreterare Kennet Lundström glädjer sig över att invånarantalet i Sottunga har ökat de senaste åren.

Sottunga lever på marginalerna – men inflyttningen ger hopp

I år budgeterar man för ett minusresultat.
Behovet av särskilt stöd i undervisningen är just nu stort vid Sunds skola. För att lösa det akuta behovet föreslås extra anslag för en gruppassistent.@Foto:Daniel Eriksson

Sottunga står utan tillsyn av hemundervisade barn

Inväntar nästa drag från landskapet - kan bli vite.

Grönt ljus för elstationsbygge

Väg måste rustas upp i Sottunga

Sottunga säger ja till gemensam myndighet

Föreslår inga skatteändringar i Sottunga

Alla som ska till Sottunga behöver boka färja

På Sottunga finns den här terminen elva barn som hemundervisas.

Sottunganämnd säger nej till att köpa tillsyn från staden

Ångrade sig efter möte med hemundervisande familjerna.
De tre bobarhetsstudierna som genomförts i Sottunga, Föglö och Kumlinge är klara.

Sottunganämnd säger nej till att köpa tillsyn från staden

”Hemundervisarna är oroade över att byta system”.
Utbildningschef Kerstin Lindholm berättar att ett barn beviljats förundervisning i kommunen.

Nämnd vill nyöppna daghem på Sottunga

Snart kan ett daghem åter komma att öppnas upp i Sottunga kommun. Ett barn har nämligen beviljats förskoleplats från början av oktober.

Sven, 6, är enda eleven i Finlands minsta skola

Läraren Pia Ek: ”Entusiastisk och motiverad”.

Se bildspel från Sottungadagen

I lördags gick Sottungadagen av stapeln och Ålandstidningen var på plats.
Young boy sitting in his room and doing homework

”Hemundervisare får inte påverka valet av tillsynslärare”

LR svarar Sottunga om hemundervisning.

Nämnd vill att Sottunga köper tillsynstjänster

081122 , 08112022 , 20221108 , Sottungahamn, Sottunga Kommun , Gudingen , skärgårdstrafik , färja , skärgårdsfärja Salteriet , skärgård

LR utreder om Sottunga har följt reglerna

Efter kritiken om tillsynen av hemundervisningen.
Dad is always there to help

”Vi har intalats att man måste gå i skola”

Nya tillsynsläraren på Sottunga om hemundervisningen.

Stenros fortsätter leda fullmäktige

Sottunga budgeterar för skolöppning till hösten

Budgeterar för stark ekonomiskt återhämtning
Sottunga Hamn, Sottunga Kommun, Gudingen, Salteriet, Sottunga

Utreder Sottungas tillsyn över hemundervisningen

LR frågar: Har allt gått lagligt till?

Sottunga köper andel vid Oasen