Missnöje över skymd utsikt i Sottungas hamn

Det nya teknikhuset i Sottungas hamn har lett till protester bland invånarna.
@Foto:Sebba SödergårdTullen har gripit en person som försökte hämta en försändelse med narkotika som skickats till en oskyldig husägarens postlåda.

Minskad postservice på Sottunga

Tidningarna delas bara ut varannan dag.

Sottunga formaliserar hemskoleinformation

Vårdnadshavare får inte vara delaktiga i besluten.
Annika Hambrudd säger att hon förstår kritiken, men framhåller samtidigt att det är bråttom att få lagstiftningen på plats.

Hemundervisare vill att JO och DO granskar tillsynsbeslut

”Vi ifrågasätter om landskapsregeringen har våra barns bästa för ögonen”, skriver de i ett brev till utbildningsminister Annika Hambrudd.

En elev i Sottunga även nästa läsår

Sottunga har ett nyvalt äldreråd

På Sottunga kommuns sida kan man nu lämna turerna kring tillsynen över hemundervisningen bakom sig. På bilden kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.

Sottunga köper in tillsynen från staden

”Vi tog nämndens förslag rakt av".
<@Foto>Hülya Tokur-Ehres

Bildningsnämnden: Sottunga ska köpa tillsynstjänster från Mariehamn

”Finns inte några andra alternativ”.

Sottunga ska köpa tillsynstjänster från Mariehamn

Bildningsnämnden: ”Finns inga andra alternativ”.
”Jag tycker det nu är tydligt och klart utskrivet att det inte får vara en obehörig som har tillsynen”, säger utbildningschef Kerstin Lindholm.

Utbildningschefen jävar sig – och kliver av som tillsynslärare

Tar beslutet efter anmärkningarna kring hemundervisningen.

Sottunga väntar med åtgärder

Ministern: Kommunen måste trygga barnens undervisning

Men Sottungapolitikerna är sparsamma med kommentarer.
De tre bobarhetsstudierna som genomförts i Sottunga, Föglö och Kumlinge är klara.

Sottunga får anmärkningar av LR

Bildningsnämnden och utbildningschef prickas för sitt arbete med hemundervisningen.

Nämnderna klara i Sottunga kommun

Fortsätter leda Sottungas organ

Kommunsekreterare Kennet Lundström glädjer sig över att invånarantalet i Sottunga har ökat de senaste åren.

Sottunga lever på marginalerna – men inflyttningen ger hopp

I år budgeterar man för ett minusresultat.
Behovet av särskilt stöd i undervisningen är just nu stort vid Sunds skola. För att lösa det akuta behovet föreslås extra anslag för en gruppassistent.@Foto:Daniel Eriksson

Sottunga står utan tillsyn av hemundervisade barn

Inväntar nästa drag från landskapet - kan bli vite.

Grönt ljus för elstationsbygge

Väg måste rustas upp i Sottunga

Sottunga säger ja till gemensam myndighet

Föreslår inga skatteändringar i Sottunga

Alla som ska till Sottunga behöver boka färja

På Sottunga finns den här terminen elva barn som hemundervisas.

Sottunganämnd säger nej till att köpa tillsyn från staden

Ångrade sig efter möte med hemundervisande familjerna.
De tre bobarhetsstudierna som genomförts i Sottunga, Föglö och Kumlinge är klara.

Sottunganämnd säger nej till att köpa tillsyn från staden

”Hemundervisarna är oroade över att byta system”.
Utbildningschef Kerstin Lindholm berättar att ett barn beviljats förundervisning i kommunen.

Nämnd vill nyöppna daghem på Sottunga

Snart kan ett daghem åter komma att öppnas upp i Sottunga kommun. Ett barn har nämligen beviljats förskoleplats från början av oktober.