Solar panels. Power station. Blue solar panels. Alternative source of electricity. Solar farm. The source of ecological renewable energy.

Tre företag får stöd för solcellsparker i Jomala, Eckerö och Lemland

LR beviljar 994.000 euro för nya solcellsanläggningar.
<@Foto>Projektledaren Kenneth Rosenberg-Brunila, marinbiologen Lotta Nummelin och ö-ambassadören Anders Wiklund invid OX2_s pilotanläggning.Robert Jansson

Solpark byggs med oimpregnerat åländskt virke

Pilotprojekt presenterades i Möckelö

ÅTH bygger 6.000 kvadratmeter stor solcellspark

Säkerställer eltillgång för ÅTH
Landskapsregeringen,  *** Local Caption *** @Bildtext:Självstyrelsepolitiska nämnden vill att landskapsregeringen ser till att Åland återigen får ett formaliserat och strukturerat samarbete med Sverige.@Foto:Foto: Jacob Saurén

LR utlyser stöd för stora solcellsanläggningar

Ålands landskapsregering har antagit en stödordning för investeringsstöd till storskaliga solcellsanläggningar.
Bilden visar en modell på hur vätgasproduktion fungerar genom elektrolys av vatten.

Åland blir pilotområde för vätgasfordon

OX2 Åland har tecknat avtal med bilföretaget Hyundai om en pilotanläggning för vätgasfordon.

OX2 planerar för energipark i Möckelö

Presenterade projektet vid en presskonferens i dag.