Företagare döms för skador på boplats från bronsåldern

Tingsrätten: Möjligt att ytliga fynd gått förlorade.
Kennet Berndtsson, vd för SkogAx och Peter Söderlund, virkesinköpare.

Nyaste skogsmaskinerna visades upp på skogsdagen

”Väldigt snabba och effektiva".

Ålänning utsedd till Årets skogsentreprenör

Premieras för noggrannhet, gott samarbete och stort förtroende hos skogsägare.

Dålig lönsamhet för åländskt skogsbruk

Rapport belyser skogsbrukets lönsamhet och klimatförändringar

Sjunkande omsättning för Ålands skogsindustrier

Tydlig utveckling: Tallarna mår allt sämre

Extremtorkan bra grogrund för skadeinsekter.
Skog, skogshuggning, Rundbergs, Våta skogsmarker, Oskar Qvarnström

Skogsbolag: Mer brännved än normalt i virkesflödet

Granbarkborrens framfart har inte mattats av.
010620 , 01062020 , 20200601 , Granbarkborren , granbarkborre ,  insekt , landskapets skogsbruksingenjörer Mikael Sandvik och  Mats-Johan Flinck gör mätning av förekomsten på granbarkborrar på ett område i Hammarland , granbarkborrfälla , fälla för granbarkborrar , skadeinsekter , skog , skogsbruk

”Små fläckar av drabbade områden över hela Åland”

Fortsättningsvis finns höga populationer av granbarkborre på Åland.

Förödande skador 
av granbarkborre

Skog, skogshuggning, Rundbergs, Våta skogsmarker, Oskar Qvarnström

Viktigt att bekämpa rotröta

Drabbar främst barrskog.
190922 , 19092022 , 20220919 , Svenske Mikael Karlsson som skrivit boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar" föreläste på Mariehamns Bibliotek om Framtidens skogsbruk , skog

Skogsälskaren som förespråkar skogsbruk

Vill att kalhyggen försvinner ur skogsbruket.
180219 , 18022019 , 20190218 , Efter stormen Alfrida kommmer Ålands skogsindustriers anläggning vid Strömsängarna i Godby ha dubbelt större volym per månad än normalt fram till midsommar  , , massaved blir till flis och även på flisanläggningen , skogsbruk , skog , avverkning , skogsavverkning , virke på bilden massaved , stormfällt virke , stormfällda träd , storm

Efterfrågan på sågat
 virke fortsätter sjunka

Ålands skogsindustrier känner inte igen konjunkturrapport från institut.

Minister vill ändra föråldrad fornminneslag

Fornminneslagen är daterad och ska ses över.

Förespråkar lättare maskinell markberedning

Skogsbruksbyrån anser att återplantering borde kunna ske meskinellt.

”Ingen juridisk grund för att bevilja ersättning”

Skogsägaren har inte rätt till ersättning, enligt kulturmiljöenheten.

Ska återplantera skog - kan behöva använda hacka

Väntade tolv år på beslut om fornrubbning.

Skogsägare kritiska mot EU:s nya skogsstrategi

EU saknar förståelse för skogen och ignorerar det nationella självbestämmandet, anser ordförande i Ålands skogsvårdsförening Jan Salmén.

”Virkespriserna är fortfarande för låga”

Trots att timmerpriset höjts på Åland är det lågt i jämförelse med resten av landet, menar åländska skogsägare.