190922 , 19092022 , 20220919 , Svenske Mikael Karlsson som skrivit boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar" föreläste på Mariehamns Bibliotek om Framtidens skogsbruk , skog

Skogsälskaren som förespråkar skogsbruk

Vill att kalhyggen försvinner ur skogsbruket.
180219 , 18022019 , 20190218 , Efter stormen Alfrida kommmer Ålands skogsindustriers anläggning vid Strömsängarna i Godby ha dubbelt större volym per månad än normalt fram till midsommar  , , massaved blir till flis och även på flisanläggningen , skogsbruk , skog , avverkning , skogsavverkning , virke på bilden massaved , stormfällt virke , stormfällda träd , storm

Efterfrågan på sågat
 virke fortsätter sjunka

Ålands skogsindustrier känner inte igen konjunkturrapport från institut.

Minister vill ändra föråldrad fornminneslag

Fornminneslagen är daterad och ska ses över.

Förespråkar lättare maskinell markberedning

Skogsbruksbyrån anser att återplantering borde kunna ske meskinellt.

”Ingen juridisk grund för att bevilja ersättning”

Skogsägaren har inte rätt till ersättning, enligt kulturmiljöenheten.

Ska återplantera skog - kan behöva använda hacka

Väntade tolv år på beslut om fornrubbning.

Skogsägare kritiska mot EU:s nya skogsstrategi

EU saknar förståelse för skogen och ignorerar det nationella självbestämmandet, anser ordförande i Ålands skogsvårdsförening Jan Salmén.

”Virkespriserna är fortfarande för låga”

Trots att timmerpriset höjts på Åland är det lågt i jämförelse med resten av landet, menar åländska skogsägare.