Boplatsen Svinvallen i Saltvik undersöks i sommar

Chipsen detaljplanerar – men planerar inte att bygga ut

Muddring ska utföras vid Kvarnboviken

Saltvik har två utegym klara

Båtar ska upp innan isen fryser

Katinka Holmström och Janice Häggblom utses till nämndemän

Saltvik drar in fast kocktjänst

Berit Hampf Saltviks representant i KST

Ålands Accordion club kommer ganska ofta till Sunnanberg för att spela. Det uppskattas mycket av boende och personal.

Musikunderhållning piggar upp i vardagen

Mängder av kommentarer på vår FB-sida

Mathias Johansson ordförande i Saltviks kommunstyrelse

Thommy Fagerholm ordförande i Saltvik

De tar över Hamnsundet

Sofi Ekholm avslutar sagostunden med att blåsa såpbubblor vilket är populärt. Frida och Molly Söderback, Diana Stenberg, Ellen Enström, Ida Östman, Felicia Stenberg, Elias Welander och Ina Mattsson ser fascinerat på.

Bebisbibban lockar småttingar till biblioteket

”Det är väldigt bra att man ordnar detta i hemkommunen”.
Det är dags för första bingon. Susann Mansén läser upp numren och Megan Mattsson skriver upp dem på tavlan.

Julbingo med fina vinster och gofika

”Startade upp igen i höstas”.
På grund av rytmstörning i skattesystemet i kombination med ökade kostnader gör Saltvik år 2024 att göra ett kraftigt negativt årsbidrag och ett stort minusresultat, berättar kommundirektör Ewa Danielsson.

Tufft budgetår för Saltvik

"Strikt ekonomisk återhållsamhet" väntar.

Ingen förlängd byggnadstid i Äppelängen

I ”pyramiden” av fyra tjejer, högst upp och nedåt ser vi Tuwa Boström, Cenny Sjöström, Elina Björkroos och Elsa Bromels. I bakgrunden läraren Johan Påvals och bredvid honom Malte  Danielsson och Willi Schmidke. I mitten ser vi Vincent Palmu och Manuel Lampe och framför utbildningschefen Peter Holm står Ilja Motuzka och Liza Gonchar.

Kommunens generösa drag – avgiftsfria aktiviteter

Saltvik satsar stor summa på att få fler att använda kroppen och knoppen.
Kostnaderna för skolskjutsarna har ökat så mycket i Saltvik att kommunen anser att en översyn behöver göras.

Ser över skolskjutsarna efter kostnadsökningar

”Skolskjutsar är en lagstadgad rättighet som eleverna har och vi vill ha dem ordnade på ett bra sätt”.

Saltvik söker nya företagare till Hamnsundet

Britt Lindholm, Janne Johansson, Isak Söderholm, Marlene Söderholm och Mikael Söderholm tar för sig av soppan.

Rådjurssoppa för ansvar och omtanke om andra

”En tradition”.

Samarbete inom byggsektor diskuteras vidare

En fil hålls öppen på Färjsundsbron

Första gympatillfället på Mariagården. Från vänster Anette Andersson, Karin Bergman och Ros-Marie Lundberg.

Ett gympapass som passar alla

Varannan tisdag finns chansen till anpassad gympa.

Saltvik ser över ökade kostnader för skolskjutsar

Fem kvinnor utses till ersättare i Saltvik