Folkrättsprofessorn Ove Bring uppmanar Finland att stå fast vid Ålandskonventionen och avfärdar överstelöjtnant Joakim Paasikivis uttalanden som oansvariga och överdrivna.<@Fotograf>Ida Jansson

Slår tillbaka mot Paasikivis utspel: Farlig eskalering

Enligt folkrättsprofessorn Ove Bring kan förslaget skapa onödiga spänningar.

Uttalande av talmannen blev feltolkat i ryska medier

”Får inte bli ängsliga att lyfta Fredens öar.”