Så här ser kanslihusets nybyggda entrédel ut. Inomhus fortsätter renoveringen ännu hela nästa år.@Foto:foto:jacob saurén

Landskapsrevisorn: Höga chefslöner kräver förbättrade resultat

”Behöver ställas högre krav på utveckling och effektivisering om landskapets löner ska motiveras. ”
Fordonsmyndigheten har granskats av Landskapsrevisionen.

Bilbesiktningen kan bli dyrare

Landskapsrevisionen: ”Om Fordonsmyndigheten ska generera överskott i framtiden kan det bli nödvändigt att höja avgifterna.”