Hela östra fasaden byggs om på grund av fuktproblem.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres

Psykiatrins fasad byts ut – redan efter 13 år

”Det är fukt som har trängt in, misstänker man”.

Polisen: ÅHS-läkaren begick inget brott

"Händelseanalysen har inte gett anledning till att ändra rutiner, arbetssätt eller personal."

Hög personalomsättning försämrar bemötandet

Ny studie om psykiatripatienters upplevelser.
Handicampen, Verksamhetledare, Susanne Broman, Ålands handikappförbunds verksamhetsledare, 30 år firande

Tar helhetsgrepp på äldrepolitiken

Landskapsregeringen arbetar som bäst med ett äldrepolitiskt program. Specialsakkunnig Susanne Broman: Det kommer att utarbetas konkreta åtgärder.
Fixtjänst, loppis, Veronika Snellman *** Local Caption *** @Normal:Veronika Snellman är nöjd med sin nya träbänk.

KST efterlyser ett gemensamt boende

Ett boende för personer med psykisk ohälsa. Det efterlyser ledande socialarbetare Veronika Snellman på KST.
041021 , 04102021 , 20211004 ,  Landskapsregeringens nya handlingsplan för hanteringen av covid-19 på Åland presenterades av Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson , corona , covid 19

”Allas ansvar blir ingens ansvar”

Äldre med psykisk ohälsa faller mellan stolarna.
Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef

”Det här är en situation som alla förlorar på”

Äldreomsorgschef ser behov av en psykogeriatrisk avdelning.

Skarp kritik mot brister i psykvården

Kvinnan uppförde sig hotfullt och visste ibland inte var hon var. Att få till ett ingripande och omhändertagande tog fyra timmar från första samtalet.

”Vi sparkar aldrig ut någon på gatan”

Sjukhuset är inte avsett att fungera som ett fast boende för någon individ. Det menar Sirpa Mankinen, klinikchef på ÅHS psykiatriska klinik.
Psykiatrin.

Behövs ökat samarbete och diskussion

Psykiatrin svarar på kritiken.