Få finländska företag har löst sitt producentansvar

Sumi Oy tar producentansvaret på Åland

Det finländska bolaget Sumi Oy startar ett åländskt dotterbolag, Sumi Åland Ab, för att hantera producentansvaret på Åland.

Producentansvaret närmare en lösning

Företagare positiva till att finskt företag tar över.