Marika Danielsson som ansvarar för beredskapfrågor vid Marthaförbundet föreläste om beredskap i 72 timmar.

Så klarar du en katastrofsituation i 72 timmar

Så mycket mat och vätska behöver du.