sadness of child

Fler barn säger att de mår sämre

”Antalet barn som själva säger att de mår sämre ökar.”
Ombudsmannamyndigheten

Kraftig ökning av missnöjesärenden inom funktionsservice

”Anmärkningsvärt”, säger klientombudsmannen.