Stort missnöje bland boende i gränsregioner

”Det finns en misstro mot hur samarbetet har fungerat och att många har varit kritiska främst till skattefrågor.”
Steingrímur J. Sigfússon

”Utökad självstyrelse stärker demokratin”

Islands talman Steingrímur J. Sigfússon om de nordiska självstyrelserna.