Vill räta ut frågetecken kring vattenskyddsplaner

”Finns en del missförstånd.”

”Småskaligt fiske och jakt hotar inte miljön”

Ministern tilltalas av förslag kring AX-reservat
Ådans vänner, Nyhamn, Båtskär, Lucas Wideman

Skyddsplaner orsakar stor oro i jakt- och fiskeleden

”Jakt och fiske får inte förbjudas i skyddsområdena.”
Saltvikaren Johan Mörn säger att det vore viktigt att tillåta jakt och småskaligt fiske i krono-områden om dessa framöver görs till naturreservat. @Foto:<@Fotograf>Daniel Eriksson

Vill se kronoholmar som ”AX-reservat”

Johan Mörn: Inrätta naturreservat på kronoholmarna, men kustnära fiske och jakt ska vara tillåtet.

Bogskärs framtid kan bli fråga för EU-kommissionen

Christian Wikström (Ob): "Tar det vidare".
”Det är en regering där alla ska ha allt, det blir en problematik”, säger Marcus Måtar, partiledare för oppositionspartiet Obunden samling.

”Jag förstår inte upprördheten”

Marcus Måtar tar Wikström i försvar.
Landskapsregeringen vill befria privata naturreservat från fastighetsskatt.

Föreslår skattefritt för naturreservat

”Kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden”.
Klyndaklobbarna är en fastighet som består av 81,99 hektar landareal och 713,3 hektar vattenområde.Priv

LR har köpt Storklyndan – blir nytt naturreservat

Så mycket kostade fastigheten.