Nu släpps gäddorna ut

Tömmingen av våtmarken vid Nabben har dragit i gång.

Ovanliga synen – här simmar uttern in i Connys båthus

Se filmen på Föglö-uttern.
Vindkraftsparken på Långnabba i Eckerö syns milsvida omkring och dominerar med teleobjektivets hjälp bilden tagen vid kusten i Hammarudda.

Den obrutna havshorisonten

”Havsmiljön är sedan gammalt påverkad av höga konstruktioner”.
Älgarna på Åland mår allt sämre och nu har flera jaktvårdsföreningar beslutat att pausa älgjakten.Daniel Eriksson

BESLUTET:De stoppar årets älgjakt

"Bättre att göra så här".

Sensommaren – ett potpurri av upplevelser bland öar och skär

Naturfotografen Daniel Eriksson gör strandhugg i norra skärgården.
Anna Alm till höger visar besökarna äppelträdgården.

Äppelsafari på Öfvergårds bland dignande fruktträd

"Egentligen är vi en så liten gård att vi inte borde existera. Men vi är som humlan."

Nya fiskarter upptäckta i områden för planerad vindkraft

Hittade fiskarter som inte tidigare registrerats på Åland.

Tydlig utveckling: Tallarna mår allt sämre

Extremtorkan bra grogrund för skadeinsekter.

Oklart hur EU:s nya naturlag påverkar Åland

”Vad räknas som restaurereing?”

Fortsatt satsning på oklippta grönytor i stan

Esplanaden och privata trädgårdar viktiga för pollinerarna.

Ministern: Skyddsjakt på gäss sista alternativet

Skyddsjakt på vitkindad gås har diskuterats, men näringsminister Fredrik Karlström är inte beredd att gå så långt ännu.

Gässen intar privata tomter – lämnar stora mängder avföring i trädgårdarna

Ålandstidningen har tidigare rapporterat om problemet med gässen på Mariebads strand, men fåglarna är också ett problem för privatpersoner.

Veterinär: Håll sällskapsdjuren borta från döda fåglar

Manar till försiktighet med anledning av den alltmer utbredda fågelinfluensan.
Eftersom den befintliga vägbanken är för smal för att en gc-väg ska få plats måste den breddas ut i vattnet för att vägen ska kunna byggas.

LR gör naturinventering längs Järsövägen

Förstudie görs inför den planerade ombyggnaden av vägen.

Döda havsörnar på Kökar hade fågelinfluensan

Landskapsregeringen manar till försiktighet.

Överklagar beslutet att skjuta havsörn

Skyddsjakten på havsörn till HFD

Misstänkt sjukdom avbröt skyddsjakt på havsörn

Skyddsjakt avbröts vid misstanke om sjukdom
Huggormen är den enda giftiga ormarten i Norden.

Huggormen blir fridlyst i Finland – men inte på Åland

På Åland är huggormen än så länge inte fridlyst, vilket sticker ut i jämförelse med övriga Europa.
010620 , 01062020 , 20200601 , Granbarkborren , granbarkborre ,  insekt , landskapets skogsbruksingenjörer Mikael Sandvik och  Mats-Johan Flinck gör mätning av förekomsten på granbarkborrar på ett område i Hammarland , granbarkborrfälla , fälla för granbarkborrar , skadeinsekter , skog , skogsbruk

Granbarkborren har börjat svärma

Landskapet uppmanar skogsägare att se över sina träd.
A White-Tailed Eagle (

Örnforskare: Skyddsjakten gagnar inte Ålands rykte

Forskaren Torsten Stjernberg tror att skyddsjakt kan skada Ålands anseende.
A White-Tailed Eagle (

Ja till skyddsjakt på örn på Lågskär

Max fem fåglar får skjutas på Finlands viktigaste ejderkoloni.

Landskapsarter får inte sin status

Lyckad älginventering med drönare – men älgstammen blir mindre

Minskning på ungefär 40 procent.
Fåglar, Örn,

Ännu en örn ska förses med GPS

En av fåglarna kolliderade med kraftledning.
Lågskär, Fågelskådning, Havsörn, örn

Flaggar för risker för havsörn vid vinkraftsbygge

Tidigaer naturvårdsintendent avråder från vindkraft nära Natura 2000-område