Bättre resultat för Mise – prissänkningar aktuella

Nya kunder gav mer intäkter.

Arbetsprioriteringar bakom saknad Mise-information

Mises styrelseordförande Anna Holmström säger att förbundet behöver göra överskott för att kunna amortera på sina lån som nu uppgår till 720.000 euro.

Mise höjer avgifterna enligt plan

"Vi måste indexjustera”.
Förvaltningsdomstolen underkänner Mises miljötillstånd i Ödanböle. Men verksamheten kan fortgå eftersom Svinryggens deponi har sitt tillstånd i skick.

Mise saknar miljötillstånd för sin återvinningscentral

Verksamheten får fortsätta.

Felaktiga fakturor har skickats ut från Mise

Tekniskt fel bakom finsk text på fakturorna.
Mise, soptuna, återvinning, sopavgift,

Jomala ser en risk för att Mise slås sönder

Jomala kommun ger inte sitt bifall till landskapsregeringens senaste lagförslag om avfallshanteringen på Åland.
250222 , 25022022 , 20220225 , Mise , Miro Transport ,  sophantering i Mariehamn , soptömning , Mise , sortering , soptunna , sophämtning , soptransport , hushållsavfall , avfallshantering , sopor , sopbil , avfall

Kritik mot lagförslag om avfallshantering

Mises styrelseordförande Anna Holmström: Det finns risk för att sorteringsgraden blir lägre och att kostnaderna ökar.

Mise: Inte vårt ansvar att se till att soptunnor placeras rätt

250222 , 25022022 , 20220225 , Mise , Miro Transport ,  sophantering i Mariehamn , soptömning , Mise , sortering , soptunna , sophämtning , soptransport , hushållsavfall , avfallshantering , sopor , sopbil , avfall

Verksamhetsledaren slutar på Mise

Stämman godkände flexiblare tömningsintervaller.

Fick Misefaktura för hus sålt 1998

Räkningar för hus sålt för 24 år sedan skickades till indrivning förra veckan
Sopor, sopsortering, avfall,

Brådskande hitta ny väg till avfallshantering

Vissa kommuner bryter mot Finlands nya avfallslag.
220822 , 22082022 , 20220824 , Mise , sophantering , sophämtning , hur soprna sorteras vid hämtning , Uffe Englund arbetsledare på Miro- Transport Ab och Stefan Danielsson visar hur sopbilen sorterar avfallet i fyra separata fack , sopor , avfall , avfallshantering  *** Local Caption *** @Bildtext:Uffe Englund och Stefan Danielsson visar hur sopbilen sorterar avfallet i fyra separata fack, precis som inuti soptunnorna.

”Måste kunna lita på att uppgifterna är aktuella”

Mise kommenterar den sena faktureringen.
Patrik Lundin, Sopavgift, Mise

Måste betala fem år gammal sopavgiftsfaktura

Faktureras för lägenhet – som inte finns.
Mise, soptuna, återvinning, renhållningen, sopor

ÅMHM lägger ner ärendet mot Kuhlmans åkeri

”Det var helt enkelt inte värt att ta fajten”.

Misestämma
 valde ny styrelse

Utreder förändringar
 av fackindelningen

Mise ska höra entreprenörerna.

Mise söker gemensam lösning för textilavfall

Ett projekt har målsättningen att hitta hållbara lösningar för textilavfall.

”Kommunstyrelsen ville inte ha folk till mötet”

Kommunpolitiker oeniga om agendan med Mise-möte.

Bättre sortering med fyra- eller åttafackskärl

För första gången sedan 2015 har en större plockanalys gjorts av det brännbara avfallet på Åland.

Mise budgeterar för plusresultat nästa år

Samtidigt skrevs budgeten för 2021 om – från ett överskott på drygt 66.000 till ett underskott på 107.000 euro.

Vem ska ta ansvaret för textilier?

Utskott har sett över Mises organisation

Behöver förstärkas med kompetens inom förvaltning och ekonomi.
Soptunna.

Mise gick 40.000 euro minus

Ålands miljöservice, Mise, gick back 2020.

Fortsätter hämta avfall trots beslut om anmälan

Kuhlmans åkeri slutar inte med den avfallstömning som Mise beslutat att polisanmälda företaget för.
Soptunna.

Kuhlmans protesterar mot Mises begäran