Läkemedelsavfallet läggs i stora, gula kärl på apoteket. ”När vi har fyra, fem stycken som är fulla ringer vi Ålands problemavfall som kommer och hämtar dem”, säger apotekaren Ingrid Qvarnström.

Fortsatt brist på diabetesmedicin

"Det kommer dock in leveranser med ojämna mellanrum"

Forskningsgenombrott på Anders Wiklöf-institutet

Forskningsledare Johan Sundström: I vår studie framgår tydligt att vissa patienter fick lägre blodtryck av ett läkemedel än av ett annat.
Johan Ek , Apotekare, Central Apoteket, apotek ,läkemedel , medicin , läkemedelsbrist

Åländska diabetiker på
verkas av läkemedelsbrist

”Bökigt för patienterna att behöva tampas med läkemedelsomställningar.”

Erik Jorpes medicinska arv lever vidare

Någon vanlig familjefar var han dock inte.